Klimakommune

I 2008 indgik Albertslund Kommune en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og forpligtede sig dermed til at reducere COudledningen fra kommunale bygninger og kørsel med 2 % om året frem til 2015. I 2016 er aftalen blevet forlænget, så den løber frem til 2020.

I opgørelserne fra 2016 og frem benyttes det gradagskorrigerede varmeforbrug og de reelle COemissionsfaktorer for det enkelte år.  COudledningen for 2015 er genberegnet efter samme princip som 2016.

I de tidligere opgørelser har været brugt gennemsnits-COemissionsfaktorer for de to år der sammenlignes. Dette betyder, at COudledningen for et år er forskellig alt efter om det sammenlignes med året før eller året efter. Det er ikke længere et krav fra Danmarks Naturfredningsforening at bruge gennemsnits-COemissionsfaktorer. 

Se opgørelsen for 2018

Se opgørelsen for 2017

Se opgørelsen for 2016

Se opgørelsen for 2015

Se opgørelsen for 2014

Se opgørelsen for 2013

Se opgørelsen for 2012

Se opgørelsen for 2011

Se opgørelsen for 2010

Se opgørelsen for 2009

Se opgørelsen for 2008