KLIMAKOMMUNE CO2-OPGØRELSE FOR 2017

I 2017 er CO2-udledningen fra kommunale bygninger og kommunal kørsel i Albertslund Kommune faldet med 19 % i forhold til 2016.

Kommunale bygninger

CO2-udledningen fra kommunale bygninger er faldet med 20 %. Der er fald i CO2-udledningen i alle kategorier. Faldene varierer fra 12-28 %. Faldene er størt i Ældrepleje & Beskyttede boliger og Administration. I Ældrepleje og & Beskyttede boliger skyldes det store fald nedrivning af Albo, mens det under administration skyldes nedrivningen af store dele af Kongsholmcentret.

Det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet med 2,4 % og CO2-emissionsfaktoren for varme er faldet med 11 %. Elforbruget er faldet med 2,4 % og CO2-emissionsfaktoren for el er faldet med 25 %. Det store fald i CO2-udledningen skyldes derfor mest at både produktionen af varme og el er forbundet med mindre udledning af CO2.

Kommunal kørsel

CO2-udledningen fra kommunal kørsel er faldet med 16 %. Der er fald indenfor alle tre kategorier - taxakørsel, tankning på stationer og tjenestekørsel i egen bil.

Der gøres opmærksom på at opgørelsen af kommunale kørsel er behæftet med væsentligt større usikkerhed end opgørelsen af de kommunale bygninger.