KLIMAKOMMUNE CO2-OPGØRELSE FOR 2016

I 2016 er CO2-udledningen fra kommunale bygninger og kommunal kørsel i Albertslund Kommune faldet med 5 % i forhold til 2015.

Kommunale bygninger

CO2-udledningen fra kommunale bygninger er faldet med 3 %. Der er fald i CO2-udledningen fra skoler, klubber, idræt og administration, hvor faldet på skoleområdet har størst betydning, da skoler udgør så stor en del af kommunens areal og har store fald i både varme- og elforbrug. Der er en stor sigtning på området for ældrepleje & beskyttede boliger, hvor nye store bygningskomplekser er tilført og mindre stigninger på daginstitutionsområdet og kulturområdet.

Det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet med 4,1 % og CO2-emissionsfaktoren for varme er faldet med 17 %. Elforbruget er steget med 1,3 % og CO2-emissionsfaktoren for el er steget med 20 %.

Varmeforbruget er ca. 3,5 gange så stort som elforbruget og trækker derfor CO2-udledningen i den rigtige retning.

Kommunal kørsel

CO2-udledningen fra kommunal kørsel er faldet med 20 %. Faldet skyldes hovedsagligt at der tankes mindre på tankstationer og der køres mindre tjenestekørsel i egen bil.

Der gøres opmærksom på at opgørelsen af kommunale kørsel er behæftet med væsentligt større usikkerhed end opgørelsen af de kommunale bygninger.