Klimakommune CO2-opgørelse for 2014

I 2014 er CO2udslippet fra kommunale bygninger og biler i Albertslund Kommune faldet med 4% i forhold til 2013.

CO2udslippet fra kommunale bygninger er faldet med 3%. Faldet skyldes at det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet med 6,1% og elforbruget er faldet med 1,6%. Desuden er produktionen af el og varme forbundet med et mindre udslip af CO2 end tidligere.

CO2udslippet fra den kommunale kørsel er faldet med 8%. Faldet skyldes hovedsagligt at der tankes mindre på Q8.

Der gøres opmærksom på at opgørelsen af kommunale kørsel er behæftet med væsentligt større usikkerhed end opgørelsen af de kommunale bygninger.