Albertslund StadionFordelingen af elforbruget mellem Albertslund Stadion og Friluftsbadet Badesøen har siden 2013 været estimeret i forhold til den tidligere procentvise fordeling mellem de to enheder. Dette skyldes overgangen fra et energiregistreringssystem til et andet. I 2016 etableres bimålere, så den reelle fordeling kan måles og bruges fra 2017.

Forbrugsoversigt 2015 - 2018
Elforbrug pr. m2, kwh
Varmeforbrug pr. m2, kwh
Vandforbrug pr. m2, m3
Elforbrug, mwh
Varmeforbrug, mwh
Vandforbrug, m3

Du kan vælge, om du vil læse forbruget af el, varme og vand som søjler i et diagram eller som tal i en tabel. Skift visning under graferne. Ressourceforbruget sammenholdes med bygningens "energimærkning".

Energimærkning

Energimærkningen viser, hvilket forbrug din institution "bør" have ud fra bygningens fysiske karakter. Energimærkningen baserer sig på data om klimaskærmens opbygning (tag, vinduer, facade), de tekniske installationer og bygningens brugstid. Vandforbruget er dog baseret på et nøgletal for vandforbrug pr. m2. Læs energimærke Albertslund Stadion og energimærke kontor ved Albertslund Stadion, som viser bygningens klassificering og forslag til energibesparende tiltag.

 

Sammenlign jeres elforbrug med de andre idrætsanlæg

Sammenlig jeres varmeforbrug med de andre idrætsanlæg

Sammenlign jeres vandforbrug med de andre idrætsanlæg

 

Se Albertslund Stadions hjemmeside

 

Miljømål 2019

Vores MEDudvalg, som formelt styrer miljøarbejdet i Albertslund Idrætsanlæg, har vedtaget at følge kommunens miljømål for 2019 og fokusere på miljøvenlige indkøb. Vi vil derfor forsøge at finde miljøvenlige alternativer i vore fremtidige indkøb.

 

Opfølgning på miljømål 2018

Vi er ved at lægge sidste hånd på en ret omfattende vejledning i affaldshåndtering til medarbejderne. Vi har forskellige ordninger på vore forsekllige adresser, det komplicerer processen lidt.

Også den praktiske del er løbende blevet optimeret siden Badesøsæsonens afslutning i afslutningen af august, så også her er vi ved at være i mål. Det er ganske lidt, der mangler. Det meste er derfor allerede ”i produktion”.

 

Miljømål 2018

Implementering af ny affaldssortering blandt medarbejdere, brugere og kunder på hele idrætsområdet. Indikator: Alle interessenter er orienteret om ændringerne ved f.eks. skiltning, sortering er muliggjort og begyndende forankret

Målet er videreført da affaldsgård først blev etableret ultimo 2017. 

 

Opfølgning på miljømål 2017
Fik først etableret affaldsgård til nye fraktioner ultimo 2017. Målet fra 2017 videreføres derfor til 2018.

 

Miljømål 2017

Implementering af ny affaldssortering blandt medarbejdere, brugere og kunder på hele idrætsområdet. Indikator: Alle interessenter er orienteret om ændringerne ved f.eks. skiltning, sortering er muliggjort og begyndende forankret

 

Opfølgning på miljømål 2016

1) Vi har opfyldt miljømålet og er efterhånden ved at være i mål med at udskifte alle lyskilder til LED. Vi fortsætter løbende med at udskifte de sidste, der er tilbage.

2) Albertslund Idrætsanlæg er endnu ikke kommet i gang med affaldssorteringen i de nye fraktioner, idet der endnu ikke er etableret nye affaldsgårde i forbindelse med vores faciliteter. Dette forventes gjort i 2. kvartal af 2017. Målet med implementering er derfor også videreført i 2017.

 

Miljømål 2016

1) Udskiftning af indendørs belysning: At minimum 100 LED-pærer i løbet af 2016 skal udskifte konventionelle lyskilder

2) Affaldssortering i kommunens nye affaldssystem: At vi i slutningen af 2016 vil gennemføre en quiz blandt medarbejderne, som skal belyse, om/at det nye affaldssystem er forankret i organisationen. Indikator: Vi skal derfor gerne op på minimum 80% korrekte svar

 

Opfølgning på miljømål 2015

Der er lykkedes godt med udskiftning af lyskilder til LED lys. Vi har nået vores mål for elbesparelser, og der arbejdes videre. 

Alle nyansatte får en introduktion til vores miljøarbejde, og de får en personlig gennemgang for at sikre at miljømålene nås. 

Vi er lykkedes med alle miljømålene i 2015. Målene kunne have været gennemført hurtigere, hvis økonomien havde været til det.

 

Miljømål 2015

I det kommende år, foreslås det at arbejde med elforbrug og muligvis udskiftning af belysning til intelligent belysning.

Økologisk kost