Klimakommune CO2-opgørelse for 2013

I 2013 er CO2udslippet fra kommunale bygninger og biler i Albertslund Kommune faldet med 3% i forhold til 2012.

CO2udslippet fra kommunale bygninger er faldet med 2%. Faldet skyldes et lavt elforbrug på Herstedøster Skole.

CO2udslippet fra den kommunale kørsel er faldet med 7%. Faldet skyldes hovedsagligt at der tankes mindre på Q8.

Der gøres opmærksom på at opgørelsen af kommunale kørsel er behæftet med væsentligt større usikkerhed end opgørelsen af de kommunale bygninger.