Klimakommune CO2-opgørelse for 2012

I 2012 er CO2udslippet fra kommunale bygninger og biler i Albertslund Kommune faldet med 0,2% i forhold til 2011.

CO2 udslippet for de kommunale bygninger er faldet med 4%. Faldet skyldes lukningen af Herstedlund Skole - Satelitten og et lavere elforbrug på Herstedvester Skole. 

CO2 udslippet for den kommunale kørsel er steget med 51%. Stigningen skyldes hovedsagligt at der er tanket mere på materialegården og at der er kørt mere i taxa. Til gengæld er der udbetalt mindre for tjenestekørsel i egen bil, hvilket dog kun udgør en lille andel af den kommunale kørsel.

Der gøres opmærksom på at opgørelsen af kommunal kørsel er behæftet med væsentligt større usikkerhed end opgørelsen af de kommunale bygninger.