Klimakommune CO2-opgørelse for 2009

I 2009 har Albertslund Kommune en stigning i CO2udslippet fra kommunale bygninger og biler på 0,2%.

CO2 udslippet for de kommunale bygninger er faldet. Faldet skyldes at det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet med 4,5% og elforbruget er faldet med 0,5% samt at CO2 -emissionsfaktorerne er faldet. Omsat til CO2 svarer faldet til 1%.

CO2 udslippet for den kommunale kørsel er steget med 27%. Stigningen skyldes at der er tanket lidt mere på materialegården, samt at opgørelsen nu også indeholder tjenestekørsel i egen bil og taxakørsel.