Klimakommune CO2-opgørelse for 2008

I 2008 har Albertslund Kommune en stigning i CO2udslippet fra kommunale bygninger og biler på 1,9%.

CO2 udslippet for de kommunale bygninger er steget. Stigningen skyldes at det graddagskorrigerede varmeforbrug er steget med 5,7%, imens elforbruget er faldet med 1,8% og både CO2 -emissionsfaktorer for varme og el er faldet. Omsat til CO2 er udslippet steget med 1%. 

CO2 udslippet for den kommunale kørsel er steget med 17%. Stigningen skyldes hovedsagligt et stigende forbrug hos hjemmeplejen. Dette skyldes at hjemmeplejen ikke tidligere tankede benzin på materialegården, hvilket de gør nu.