Bygninger der ikke opgøres i det grønne regnskab

Jobhuset på Roholmsvej er en lejet bygning, hvor energiforbruget ikke opgøres separat for det enkelte lejemål.

I Albertslund Centrum er der også kommunale bygninger, hvis forbrug ikke opgøres i det grønne regnskab. Det gælder som Klub Stoppestedet, Jobcentret, Jobklubben, Albertslund Lokalradio, Tandreguleringsklinikken, 24 lejligheder, posthusbygningen og lægehuset.

Energiforbrugene i hjemløseboligerne på Holsbjergvej og Roskildevej opgøres heller ikke i det grønne regnskab.

Enkelte bygninger hvor Albertslund Kommune ikke står for drift og vedligehold opgøres heller ikke i det grønne regnskab. Det drejer sig om Albertslund Varmeværk og Forbrændingen, Klub Apollo og Miravænget.

Bygninger som delvist opgøres
I Hedemarken er varmeforsyningen i Børnehuset Lindegården, Ungehuset Hedemarken og Medborgerhuset i Hedemarken koblet til boligblokkene og kan derfor ikke aflæses. I Børnehuset Lindegården og Ungehuset Hedemarken kan vand og elforbrug dog aflæses elektronisk.

I Medborgerhuset i Hedemarken opgøres kun elforbruget i det grønne regnskab. Det samme gælder Hjælpemiddelcentret i Formervangen og Hjemmeplejen i Værkstedsgården.

Er forbrug estimeret, så er det angivet i teksten.