Kommune

 

Kommunale bygninger med mange forskellige formål 
Albertslund Kommunes bygninger anvendes til mange forskellige formål. Det drejer sig blandt andet om daginstitutioner, skoler, fritidshjem, idrætsfaciliteter, kulturfaciliteter, administration, ældrepleje og beskyttede boliger.

Ikke alle institutioner er med
Ønsket er, at alle kommunens bygninger skal med i det grønne regnskab. Af forskellige årsager er der stadig et antal kommunale bygninger, der slet ikke eller kun delvist opgøres forbrug for.

Se hvilke kommunale bygninger, der ikke opgøres i det grønne regnskab.