Varmeforbrug på Skoler

 

Varmeforbruget steg i 2018
Det gennemsnitlige varmeforbrug pr. m² på skolerne steg med 4,8 % i 2018. Det svarer til en stigning på 6 kWh/m², fra 117 kWh/m² i 2017 til 123 kWh/m² i 2018.

Tre skoler præger udviklingen

Stigningen skyldes hovedsagligt en stigning i varmeforbruget på Herstedøster Skole, på Brøndagerskolen, AUC 10. Klasser og VUC samt Herstedlund Skole på henholdsvis 13 , 10 og 7%.