Varmeforbrug i SFO'er og klubber

 

Varmeforbruget er uændret i 2018
Det gennemsnitlige varmeforbrug pr. m² på fritidshjem, klubber og væresteder er 148 kWh/m² i 2018 ligesom det var i 2017.

Stigninger udlignes af fald
I Lærkelængen er varmeforbruget faldet med 60 % og på Storagergård er varmeforbruget faldet med 10 %. I Egeskoven er det en stigning på 16 % og på Herstedøster SFO og Bakkens Hjerte er der en stigning på 6-7 %.