institutionstypernes varmeforbrug

 

Kommunens idrætsanlæg forbruger mest pr.  
Ser vi på varmeforbruget pr. , har kommunens idrætsanlæg et højere forbrug end de øvrige kategorier.

Skolerne har det største samlede forbrug
Kaster vi i stedet et blik på på totalforbruget, er det kommunens skoler, der står for det største forbrug.

Faktisk står skolerne for ca. halvdelen af det totale varmeforbrug for de kommunale bygninger.