varmeforbrug i daginstitutioner

 

Varmeforbruget steg i 2018
I daginstitutionerne er det gennemsnitlige varmeforbrug pr. m² steget med 1 % i 2018. Det svarer til en stigning på 1 kWh/m², fra 151 kWh/m² i 2017 til 152 kWh/m² i 2018.

Flere store merforbrug og enkelte mindreforbrug

I Børnehuset Stensmosen og Ungehuset Nord er varmeforbruget steget med 26 % og i Sydstjernen er varmeforbruget steget med 21 %. I Toftekær, Topperne, Hyldespjældet og Damgården afd. Bækken og Jægerhytten er varmeforbruget steget med 12-15 %. I På Sporet afd. Trinbrættet og Rosenly er varmeforbruget faldet med 33 og 21 %.