Varmeforbrug i institutioner

 

Det samlede varmeforbrug faldt i 2018
I 2018 faldt det samlede varmeforbrug i de kommunale institutioner med 5 %. Det svarer til et fald på 1.195 MWh, fra 22.945 MWh i 2017 til 21.750 MWh i 2018.

Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug faldt i 2018
Det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet med 3,7 %. Det svarer til et fald på 947 MWh, fra 25.699 MWh i 2017 til 24.752 MWh i 2018.

Det graddagskorrigerede varmeforbruget er faldet hhv. 18% og 21 % i kategorierne Beskyttede boliger & Ældrepleje og Administration, hvor Albo og store dele af Kongsholmcentret er nedrevet.

Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug pr. m² faldt i 2018

Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug pr. m² er faldet med 4 kWh pr. m² i 2018, fra 128 kWh pr. m² i 2017 til 124 kWh pr. m² i 2018. Faldet skyldes nedrivningen af Albo og dele af Kongsholmcentret.