Institutionstypernes vandforbrug

 

Kommunens idrætsanlæg bruger mest vand
Ud af det samlede vandforbruget er det kommunens idrætsanlæg, som har det højeste forbrug pr. m².

Det samme billede tegner sig, når vi ser på totalforbruget.