Vandforbrug i Daginstitutioner

 

Vandforbruget faldt i 2017
Det gennemsnitlige vandforbrug pr. m² i daginstitutioner faldt med 22 % i 2017. Det svarer til et fald på 0,7 m3/m², fra 0,74 m3/m² i 2016 til 0,67 m3/m² i 2017.

Mange fald og særligt i tre institutioner

Der er hovedsagligt fald i vandforbrugene. De største fald ses hos Ved Vejen, Hyldespjældet der har fald på mere end 50 % samt i Baunegården, hvor forbruget er faldet med næste 30 %.