Vandforbrug i Ældrepleje og beskyttede boliger

 

Vandforbruget faldt i 2017
Det gennemsnitlige vandforbrug pr. m² faldt med 38 % i 2017. Det svarer til et fald på 0,22 m3/m², fra 0,56 m3/m² i 2016 til 0,35 m3/m² i 2017.

Fald over hele linjen, men særligt et sted

Der er fald i vandforbruget i alle bygningerne. Det største fald er sket i Albo, hvor forbruget er faldet med mere end 80 %.