Vandforbrug i institutioner

 

Vanddata opdateres

På grund af Persondataforordningen videregiver HOFOR kun totaldata og vi har de sidste år ikke haft adgang til rådata. I den forbindelse har vi opdaget flere fejlkilder vedr. udtræksperioder og definitioner. Grønt regnskab 2017 viste et fald i vandforbrug, men det har vist sig, at HOFOR har oplyst en anden udtræksperioden end den anvendte. Da vi ikke har adgang til rådata, har vi ikke haft mulighed for at eftergå data. Der pågår derfor et samarbejde med HOFOR om at kvalitetssikre data fra 2017 og 2018.

---------------

Det samlede vandforbrug faldt i 2017
I 2017 faldt det samlede vandforbrug i de kommunale bygninger med 19 %. Det svarer til et fald på 15.213 m3, fra 78.641 m3 i 2016 til 63.428 m3 i 2017.

Der er fald i vandforbruget i stort set alle kategorier bortset fra skoler, hvor forbruget er uændret. Faldene ligger på 10-20 % i de enkelte kategorier. Det største fald er sket i Beskyttede boliger & Ældrepleje, hvor forbruget er faldet med 44 %. I kategorierne Administration og Kultur er forbruget faldet med ca. 20 %. 

Det samlede vandforbrug pr. m² faldt i 2017

Det samlede vandforbrug pr. m² er i 2017 faldet med 19 %. Det svarer til et fald på 0,07 m3/m² fra 0,39 m3/m² i 2016 til 0,32 m3/m² i 2017.

Der var usikkerheder om data på vandområdet for de kommunale ejendomme i perioden 2013-2015. I 2015 er der foretaget en manuel aflæsning af samtlige vandmålere og i 2016 skiftes alle vandmålere til en anden type vandmålere, som fungerer bedre med det elektroniske aflæsningssystem. Usikkerheden på data har også indflydelse på opgørelsen for 2016, da vi stadig sammenligner med usikre tal.

I grafen for det samlede vandforbrug har der i 2015 og 2016 været opgjort vand for flere kommunale bygninger end dem der fremgår af det grønne regnskab. Dette er nu rettet. Forklaringerne på udsvinget totalforbruget for disse to år har dog været i forhold til de bygninger, der indgår i det grønne regnskab.