Kød

 

Stabil procentvis fordeling
Den procentvise fordeling af kommunens samlede madindkøb er præcis den samme i 2018 som i 2017. Med 6 % udgør kødforbruget en forholdsvis lille del af kommunens samlede fødevareforbrug.
Der er i 2018 sket en mindre stigning i det overordnede indkøb og der er købt mere ind af alle fødevarekategorier, undtagen fisk. Kød er den kategori der er steget mindst, med knap 600 kg, hvorimod mejeriprodukter er den kategori der er steget mest, med knap 4600 kg.
I arbejdet med at øge økologiprocenten arbejder vi også med at mindske kødforbruget. I 2018 har vi blandt andet tilbudt madkurser, til køkkenpersonalet i alle de kommunale køkkener, med fokus på at mindske  kødforbrug og madspild samt at øge brugen af årstidens frugt og grønt. Elementer der alle er vigtige redskaber til at skabe råd til økologi uden merudgifter. I 2019 vil vi igen tilbyde madkurser samt et omlægningstjek i hvert køkken.