Brændstofforbrug

Minimal stigning i kommunens brændstofforbrug
Kommunens brændstofforbrug er steget med 2 % i 2018, hvorimod der skete et fald på 13 % fra 2016 til 2017, svarende til et fald på 15.746 liter benzin og diesel.

Faldet fra 2015 til 2016 skønnes at skyldes hjemmeplejens erstatning af benzin- og dieseldrevne biler med elbiler. Skiftet skete i september 2015 og er derfor først slået igennem i 2016 forbruget.

Faldet fra 2016 til 2017 skønnes at skyldes den løbende udskiftning af kommunale biler til eldrift.