Elforbrug på Skoler

 

Elforbruget steg i 2018
Det gennemsnitlige elforbrug pr. m² på skoler steg med 2 % i 2018. Det svarer til en stigning på 1 kWh/m², fra 25 kWh/m² i 2017 til 26 kWh/m² i 2018.

Elforbruget ligger stabilt på skoleområdet
Der er mindre stigninger i elforbruget på 1-8 %. De største stigninger i elforbruget er på Herstedøster Skole og Herstedlund Skole, hvor forbruget er steget med henholdsvis 8 og 4 %. Der er mindre fald i elforbrugene på Brøndagerskolen og AUC 10. klasser inkl. VUC samt Albertslund Gymnasium.