Elforbrug i Kulturinstitutioner

 

Elforbruget er uændret
Det gennemsnitlige elforbrug pr. m² på kulturinstitutioner er uændret. Det var 70 kWh/m² både i 2017 og i 2018.

Variationer i tre bygninger
Der er stigninger i elforbruget i Bakkehuset på 47 % og BS72, HIC og Vikingelandsbyen på 10-15 %.

Elforbruget er faldet med 20 % i Langagergård og med 12 % i Toftekærgård, der i 2018 huser Billedskolen og lokalhistorisk samling.