Institutionstypernes elforbrug

 

Elforbruget faldt i 2014
Ser vi på elforbruget pr. m² har kommunens idrætsanlæg og kulturinstitutioner et højere forbrug pr. m² end de øvrige kategorier.

Skolerne har det største samlede forbrug
Kaster vi i stedet på totalforbruget af energi fordelt på kategorier, så er det kategorien skoler, der står for det største forbrug, ca. en tredjedel af det totale elforbrug for de kommunale bygninger.