Elforbrug i Daginstitutioner

 

Elforbruget steg i 2018
Det gennemsnitlige elforbrug pr. m² for daginstitutioner steg med 3 % i 2018. Det svarer til en stigning på 1 kWh/m², fra 45 kWh/m² i 2017 til 46 kWh/m² i 2018.

En institution gør udslaget
I På Sporet afd. Vognporten og Kanen er elforbruget steget med 52 %, hvilket skyldes genhusning af På Sporet afd. Trinbrættet i elopvarmede pavillioner.