Elforbrug i institutioner

 

Det samlede elforbrug faldt i 2018
I 2018 faldt det samlede elforbrug i de kommunale ejendomme med 2,3 %. Det svarer til et fald på 169 MWh, fra 7.415 MWh i 2017 til 7.246 MWh i 2018.

Faldet skyldes fald i kategorierne Administration, Ældrepleje & Beskyttede boliger samt Fritidshjem, SFO'er og klubber. Faldet er størst i kategorierne Administration og Ældrepleje & Beskyttede, hvor faldet er på ca. 15 %. Disse store fald skyldes nedrivningen af store dele af Kongsholmcentret og Albo. I kategorien Fritidshjem, SFOér og klubber er der et fald på 5 %, som hovedsageligt skyldes at Lærkelængen ikke har været i brug siden maj 2018 pga. skimmelrenovering.  

Det samlede elforbrug pr. m² faldt i 2018

Det samlede elforbrug pr. m² er i 2018 faldet med 4 %. Det svarer til et fald på 1 kWh pr. m² fra 37 kWh pr. m² i 2017 til 36 kWh pr. m² i 2018. Dette skyldes fald i elforbrugene pr. m² i kategorierne Administration og Ældrepleje & Beskyttede boliger, hvilket skyldes nedrivning af Kongsholmcentret og Albo.