CO2 fra kommunale bygninger

 

I 2018 er CO2-udledningen fra kommunale bygninger og kommunal kørsel i Albertslund Kommune steget med 3 % i forhold til 2017.

Kommunale bygninger
CO2-udledningen fra kommunale bygninger er steget med 3 %. Der er fald i CO2-udledningen i alle kategorier, med undtagelse af Ældrepleje og beskyttende boliger.  Stigningen i Ældrepleje & Beskyttede boliger er på 50% og forbruget ligger i Humlehusene.

Kommunal kørsel
CO2-udledningen fra kommunal kørsel er steget med 3 %. Den største stigning ligger i tjenestekørsel med egen bil.
Der gøres opmærksom på at opgørelsen af kommunale kørsel er behæftet med væsentligt større usikkerhed end opgørelsen af de kommunale bygninger.