Varmeforbrug i erhverv

 

Varmeforbruget steg i 2018 
I 2018 er fjernvarmeforbruget i erhvervslivet steget 727 MWh fra 85.430 MWh i 2017 til 86.157 MWh i 2018, svarende til næsten 1 %. Men der er brugt langt mere naturgas end året før - og det er sandsynligvis til procesformål og altså ikke et udtryk for et større behov for varme. Naturgasforbruget er steget med 3.122 MWh fra 11.602 MWh i 2017 til 14.724 MWh i 2018. Det svarer til en stigning på 27 %. Den præcise årsag kendes ikke, men det antages at være i naturgas til proces, at stigningen har været.

Albertslund Forsyning lejer sine kedler ud som spids- og reservelast for VEKS. I 2018 blev der brugt 382.041 Nm³ og 72 tons gasolie (mod 119.163 Nm³ naturgas og 29 tons gasolie i 2017) til fjernvarmeproduktion på værket. Forbruget indgår ikke i erhvervsforbruget, men indgår som en del af fjernvarmeproduktionen i VEKS's område.


 

Bemærkning til beregningen 
"Erhverv" inkluderer forbruget i industriområderne Røde Vejrmølle, Herstedøster, Værkstedskvarteret og COOP Danmarks bygninger omkring Vallensbæk Torvevej.

Graddagskorrigering giver et bedre indblik
For at vi kan se forskel på, hvad der skyldes udsving i temperaturen, og hvad der fx skyldes bedre isolering af huse, eller at vi bliver bedre til at spare på varmen, så graddagskorrigerer vi.

På den måde kan vi sammenligne forbruget fra år til år, uafhængigt af om det har været et særligt koldt eller varmt år.

Når vi tager højde for temperaturen
Når fjernvarmeforbruget for 2018 bliver graddagskorrigeret, så er stigningen på xx %.