Vandforbrug i erhverv


Vanddata opdateres

På grund af Persondataforordningen videregiver HOFOR kun totaldata og vi har de sidste år ikke haft adgang til rådata. I den forbindelse har vi opdaget flere fejlkilder vedr. udtræksperioder og definitioner. Grønt regnskab 2017 viste et fald i vandforbrug, men det har vist sig, at HOFOR har oplyst en anden udtræksperioden end den anvendte. Da vi ikke har adgang til rådata, har vi ikke haft mulighed for at eftergå data. Der pågår derfor et samarbejde med HOFOR om at kvalitetssikre data fra 2017 og 2018.

Vandforbruget faldt i 2018
Der er også i 2018 brugt mindre vand i erhvervslivet som helhed. Det samlede vandforbrug er reduceret med 18.354 m3 vand, svarende til 10% reduktion. Siden 2016 har der været et faldende vandforbrug blandt virksomhederne. Faldet matcher tilsvarende udvikling indenfor forbruget af varme.


 

Vandforbruget afspejler typen af virksomhed
Forbruget hænger ofte sammen med typen af virksomhed og aktivitetsniveauet i erhvervslivet generelt.

Forklaringen på det samlede fald i vandforbruget kan være, at de særligt vandforbrugende virksomheder ikke er i kommunen længere, at erhvervsaktiviteten i Albertslund er faldet i perioden, samt en generel øget opmærksomhed, blandt virksomhederne på den økonomiske gevinst ved vandbesparelser.