Elforbrug i erhverv

 

Eldata ikke tilgængelige for 2016-2018

Vanskelighederne med at indsamle eldata stammer fra ændringer i forbindelse med det frie valg af elleverandør, som betyder, at eldata ikke længere kan indhentes direkte fra forsyningsselskaberne, men skal hentes hos Energinet.dk. På grund af den nye EU persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, er Energinet.dk forbeholden overfor at udlevere data, der kan kompromittere borgernes rettigheder. Derudover mangler Energinet en løsning på, hvordan de kan trække eldata ud på adresseniveau. Forvaltningen har derfor pt. kun adgang til eldata fra de kommunale institutioner og et samlet eldataforbrug for hele kommunen.

 

Herunder konklusionerne fra 2015:

Elforbruget faldt i 2015
I 2015 faldt elforbruget i erhvervslivet med 3 %.

Ser vi på udviklingen siden 2006, som er referenceår, er det totale fald på 22.623 MWh. Det svarer til en reduktion på hele 26 %.

Beregningen omfatter ikke landbrug og gartneri.


 

Stigende interesse for energibesparelser

Albertslund Kommune oplever fortsat en stigende interesse fra kommunens erhvervsliv for at spare på elforbruget, og der er stadig store gevinster at hente.

Få hjælp til at spare
I forbindelse med de regelmæssige miljøtilsyn opfordrer kommunen derfor virksomhederne til at deltage i kommunens projekter og tilbud om energibesparelser.

Energiselskaber som DONG og SEAS/NVE er også aktive og opsøgende for at tilbyde assistance til de virksomheder i kommunen, der har et stort elforbrug.