CO2 fra erhverv

 

Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016 og 2017

Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 og 2017 endnu. Så snart data foreligger, opdaterer vi CO2-regnskabet. 

Herunder konklusioner fra 2015:

CO2 udledningen faldt i 2015 
I 2015 faldt CO2 udledningen fra erhvervslivet med 16,7 %. Det svarer til et fald på 6.067 tons CO2, fra 36.254 i 2014 til 30.187 i 2015.

Fjernvarmeforbruget er steget 5,8 % i 2015. Samtidig er naturgasforbruget faldet 18,8 %, hvilket må hænge sammen med reduceret forbrug til procesformål (eksempelvis malerkabiner).