Virksomhedernes affaldsproduktion

 

Ingen separate tal for affald
I dag er det kun borgernes og de kommunale institutioners affaldsmængder, der fremgår af det grønne regnskab.

Det er endnu ikke muligt, at registrere virksomhedernes affaldsmængder tilfredsstillende. Ønsket er, at vi på sigt kan indhente separate tal for både borgere, kommunale institutioner og virksomheder.

Affald fra kommunens bygninger indsamles sammen med husholdningsaffald, og vejes ikke i forbindelse med afhentningen. Derfor er affald fra kommunens bygninger også registreret sammen med husholdningsaffaldet.

På siden med boligernes affald afspejler tallene den samlede affaldsmængde fra husholdninger og kommunale institutioner.