Erhverv

 

Albertslund – mulighedernes by for erhvervslivet

Sådan er overskriften i Albertslunds nye erhvervsstrategi, som Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage i september 2019 efter inddragelse og høring af erhvervslivet. En strategi, der også peger på mulighederne for at arbejde med CSR, bæredygtighed og klima.

I Albertslund er der ca. 1300 virksomheder, der har mere and 20.000 ansatte. Det betyder, at beskæftigelsen og aktivitetsniveauet i virksomhederne er højere end nogensinde før.  Med de stigende udgifter til ressourcer som vand, varme og el vil flere virksomheder og udlejere fokusere på at optimere produktiviteten og minimere spild af disse ressourcer. Tendensen er, at virksomheder udarbejder CSR-politikker omkring f.eks. minimering af klimapåvirkninger og bruger miljømål i deres markedsføring. Albertslund Kommune tilbyder virksomhederne sparring omkring forbrug af el, vand og varme, mobilitet i form af elcykelprojekter, en kommende Letbane og er med til at skubbe på efterspørgslen på bæredygtige løsninger til den offentlige og private sektor.   

Som noget nyt inviterer Albertslund Kommune i 2019 virksomhederne ind til et samarbejde omkring udvikling af deres nærområde, kaldet Business Improvement Disctricts. I dette samarbejde vil der også være fokus på klimasikring, beplantning og CO2-besparelser.