Varmeforbrug i Tæt/lav lejeboliger

 

Stigning i varmeforbrug
Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug for tæt/lav lejeboliger er steget næsten 8 % i 2018, når man sammenligner med 2017.

Efter 7 år i træk med faldende varmeforbrug, er varmeforbruegt for de tæt/lave lejeboliger steget for første gang.

Det skønnes at der især er to årsager til stigningen. For det første kommer stigningen ovenpå et stort fald i varmeforbruget i 2017, hvor mange gårdhavehuse har været under renovering. For det andet synes der at være en tendens til, at varmeanlæggene flere steder i de renoverede række- og gårdhuse trænger til at blive efterset og justeret. Tydeligst ses det i VA's rækkehuse i Syd, hvor varmeforbruget er steget meget de sidste par år.