Varmeforbrug i Parcelhuse

 

Varmeforbruget i parcelhusene er stabilt
Det graddagskorrigerede varmeforbrug i parcelhusene er steget med under 1 %, når man sammenligner 2018 med 2017. Set over de senere år er varmeforbruget dog ret konstant nedadgående.