Boligtypernes varmeforbrug

 

Renovering giver resultater
Når man sammenligner boligtyperne, så er det tydeligt, at renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd, samt det løbende arbejde med energibesparelser i bl.a. Morbærhaven og på Damgårdsarealet, påvirker de tæt/lave lejeboligers varmeforbrug positivt.

Forbruget til varme er for hele boligtypen faldet med næsten 12 % siden 2013. I de øvrige boligtyper er tendensen mere status quo, omend de tæt/lave ejerboliger og parcelhusene har et svagt faldende graddagskorrigeret varmeforbrug.