Varmeforbrug i boliger

 

Varmeforbruget faldt lidt i 2018
I 2018 er det samlede fjernvarmeforbrug i boligerne faldet med ca. 1 %. Det svarer til et fald på 1.083 MWh, fra 116.471 MWh i 2017 til 115.388 MWh i 2018. Naturgasforbruget viser en stigning på næsten 10 %, fra 7.105 MWh i 2017 til 7.803 MWh i 2018. Den store stigning i naturgasforbruget er lidt svær at forklare. Noget skyldes konverting af villaer fra olieopvarmning til naturgasopvarmning, men noget må også skyldes inkonsistens i de modtagne data fra naturgasleverandøren. Samlet set er varmeforbruget i boligerne stort set uændret.

Graddagskorrigering giver et bedre indblik
For at vi kan se forskel på, hvad der skyldes udsving i temperaturen, og hvad der fx skyldes bedre isolering af huse, eller at vi bliver bedre til at spare på varmen, så graddagskorrigerer vi.

På den måde kan vi sammenligne forbruget fra år til år, uafhængigt af om det har været et særligt koldt eller varmt år.

Når vi tager højde for temperaturen
Når fjernvarmeforbruget for 2018 graddagskorrigeres, er forbruget steget med 599 MWh eller 0,5 %. Det er svært at angive en præcis årsag til den lille stigning i fjernvarmeforbruget, men bl.a. i rækkehusene i Albertslund Syd (VA), ser det ud til at flere varmeanlæg fungerer ringere, end det var tilfældet lige efter renoveringen. Det graddagskorrigerede varmeforbrug var 17 % højere i VA's rækkehuse, når man sammenligner med varmeforbruget i AB's rækkehuse. Den store stigning i naturgasforbruget slår også i gennem når man graddagskorrigerer - her er stigningen 11 %. Naturgastallene skal tages med et vist forbehold. Samlet set er det graddagskorrigerede varmeforbrug i boligerne steget med 1.490 MWh, svarende til 1 %.