boligtypernes vandforbrug

 

Forskellige boligtyper har forskelligt vandforbrug
Der er forskel på, hvor stort et vandforbrug den enkelte borger har i Albertslund. En del af forskellen hænger sammen med, hvilken boligtype man bor i, men også andre forhold spiller ind. Især den daglige adfærd, herunder om folk er hjemmegående, eller på arbejde hver dag.

Især de nye boligområder i byen udmærker sig ved lave vandforbrug. Det skyldes bl.a. at boligerne har nye og vandbesparende installationer, og en familiesammensætning med små børn, få enlige og få hjemmegående.

Stigning i forbruget for alle typer boligområder i 2018 
Vandforbruget for alle typer boligområder er i 2018 steget i forhold til 2017. Den største stigning ses i parcelhusområderne, hvor forbruget er steget med hele 16 %. 


 

En forventet stigning i vandforbruget

Det gennemsnitlige vandforbrug er fra 2017 til 2018 steget med 7,9 liter/borger/døgn, fra 88,5 liter/borger/døgn i 2017 til 96,4 liter/borger/døgn i 2018. Det var forventet efter den varme og tørre sommer, hvor vandselskabet HOFOR var ude at bede borgerne om at spare på vandet, fordi der blev brugt en del mere vand end normalt.