Vandforbrug i Etageboliger

 

Vandforbruget næsten uændret
Etageboligerne har samlet set i forhold til 2017 kun haft en lille stigning i vandforbruget på 1 %. Den lille stigning i vandforbruget i Etageboligerne afspejler dog ikke tallene i de enkelte boligområder, hvor 11 ud af de 14 boligområder har haft en stigning i forbruget på mellem 4-14 %, og kun 3 af etageboligområderne, har haft et fald i forbruget, der til gengæld har været på mellem 4-37 %.

Etageboligerne er den type boliger, der har det næsthøjeste vandforbrug. Det skyldes bl.a. at 4 af de 14 etageboligområder har fælles vandmålere. Erfaringer viser, at når boliger får individuelle målere, falder forbruget med omkring 20 %. At de alligevel ikke er den type boliger med det højeste forbrug skyldes, at de tre boligområder i Albertslund med de absolut laveste vandforbrug også er etageboliger.