Vandforbrug i boliger

 

Vanddata opdateres

På grund af Persondataforordningen videregiver HOFOR kun totaldata og vi har de sidste år ikke haft adgang til rådata. I den forbindelse har vi opdaget flere fejlkilder vedr. udtræksperioder og definitioner. Grønt regnskab 2017 viste et fald i vandforbrug, men det har vist sig, at HOFOR har oplyst en anden udtræksperioden end den anvendte. Da vi ikke har adgang til rådata, har vi ikke haft mulighed for at eftergå data. Der pågår derfor et samarbejde med HOFOR om at kvalitetssikre data fra 2017 og 2018.


Vandforbruget er steget i 2018

Der blev i 2018 solgt 948.397 m3 vand til husholdningsforbruget i boligområderne i Albertslund. Det er 60.768 kubikmeter mere end året før.

At der er blevet brugt mere vand end året før er ikke overraskende, da sommeren 2018 var den varmeste og tørreste i 40 år, hvilket spiller ind på vandforbruget. Forbrugerne hos HOFOR brugte i perioden under tørken 10 -15 % mere vand, og hos andre vandforsyningsselskaber brugte forbrugerne op til 40 % mere vand i tørkeperioden. I Albertslund har vi sandsynligvis ligget et sted midt imellem.

I 2018 brugte hver person i gennemsnit 96,4 liter per døgn, hvilket er 7,9 liter mere per person end i 2017. Det betyder at den enkelte borger i Albertslund i gennemsnit har brugt 8,9 % mere vand i 2018 i forhold til 2017.

Det er en stor stigning, men det kan ikke rykke ved, at borgerne i Albertslund stadig har et lavt vandforbrug sammenlignet med resten af landet. De seneste tal for hele landet er fra 2017 og viser, at gennemsnitsforbruget i Danmark var på 103 liter vand per person per døgn.

 

 

 


 

Albertslunderne har på trods af en stigning i vandforbruget stadig et lavt forbrug sammenlignet med resten af Danmark. I 2017 var gennemsnitsforbruget i Danmark på 103 liter/person/døgn.