Elforbrug i boliger

 

Eldata ikke tilgængelige for 2016-2018

Vanskelighederne med at indsamle eldata stammer fra ændringer i forbindelse med det frie valg af elleverandør, som betyder, at eldata ikke længere kan indhentes direkte fra forsyningsselskaberne, men skal hentes hos Energinet.dk. På grund af den nye EU persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, er Energinet.dk forbeholden overfor at udlevere data, der kan kompromittere borgernes rettigheder. Derudover mangler Energinet en løsning på, hvordan de kan trække eldata ud på adresseniveau. Forvaltningen har derfor pt. kun adgang til eldata fra de kommunale institutioner og et samlet eldataforbrug for hele kommunen.


Herunder konklusionerne fra 2015: 

Elforbruget steg lidt i 2015 
I 2015 steg elforbruget i boligerne med 0,6 %. Det svarer til en stigning på 174 MWh, fra 29.815 MWh i 2014 til 29.989 MWh i 2015.

Apparater bruger mindre strøm
Elforbruget i boligerne har været jævnt faldende de seneste år, men i 2015 steg det en anelse. En af grundende til udviklingen gennem årene er, at de elforbrugende apparater bliver stadigt mere energieffektive. På samme tid er der dog en tendens til, at de enkelte husholdninger får flere og flere af dem.