CO2 fra boliger

 

Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016-2018

Vi har tidligere benyttet Energistyrelsens CO2-beregner i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab. Energistyrelsen har lanceret en opdateret version af CO2-beregneren, men den rummer endnu ikke data for 2016-2018.  Vi har derfor ikke et samlet CO2-regnskab for disse år, dog beregner vi CO2-udledningen for el- og varmeforbruget, herunder fjernvarme, naturgas og olie manuelt. Så snart data foreligger, opdaterer vi resten af CO2-regnskabet. Da vi har adgang til varmedata via Varmeværket, er det særligt de manglende eldata på borgerniveau, der forhindrer en beregning af CO2 udledningen.

Vi har valgt at indgå i et netværk ledet af Gate 21 med støtte fra Region Hovedstaden, der ønsker at udvikle beregneren med udgangspunkt i de kommunale ønsker.  De fleste kommuner har som førsteprioritet at CO2-regnskaberne skal være kvalitetssikrede, leve op til internationale standarder og udkomme på årlig basis.

Herunder konklusioner fra 2015:

CO₂ udledningen faldt i 2015
I 2015 faldt CO2 udledningen fra boliger med 7,6 %. Det svarer til 1.894 tons CO₂, fra 24.963 tons i 2014 til 23.089 tons i 2015.

Grøn energi og godt vejr
Energiforbruget i boliger steg lidt i 2015, men alligevel faldt CO₂ udledningen faktisk pænt. Det skyldes, at især selve produktionen af el var forbundet med mindre CO₂ belastning i 2015 end i 2014.

Fjernvarme er i dag den største energikilde til boligerne. Ser vi på fjernvarme- og naturgasforbruget, er det steget med sammenlagt 3,1 %. Og elforbruget er steget med 0,6 %. 

Stigning i varmeforbruget skyldes, at 2015 var lidt koldere, end det rekordvarmte2014.