Boliger

 

58 boligområder
Albertslund Kommune består af 58 boligområder. Boligområderne er inddelt i fire typer:

- parcelhus
- etagebolig
- tæt/lav ejerbolig
- tæt/lav lejerbolig

Opdelingen er lavet, fordi forbruget af vand, varme og el i høj grad er knyttet til boligformen, både med hensyn til de fysiske rammer, ejerforhold (lejebolig/ejerbolig), afregningsform og adfærdsmønstre.

Byen vokser
I de senere år er der kommet nye boligområder til ved Herstedlund (Robinievej, Lange Eng og Egebo) og Tornegårdsvej.