Hvor kommer varmen fra?

 

De fleste modtager fjernvarme
Varmen i Albertslund kommer fra flere kilder, som hver især har betydning for, hvordan Albertslund påvirker miljøet.

Stort set hele Albertslund Kommune forsynes med fjernvarme.

To boligområder og færre end 10 erhvervsvirksomheder i Hersted Industripark forsynes med naturgas.

Uden for de kollektive forsyningsområder opvarmes under 100 boliger med olie.

Derudover er der en række boliger, der er opvarmet ved træpiller, elradiatorer og varmepumper.


 

Bemærkning til figuren
Fjernvarmeforbruget faldt i 2017 med 5.969 (2,5 %), hvilket dels skyldes at 2017 var en anelse varmere end 2016, dels de store renoveringsprojekter i lejeboligerne, samt den løbende renovering af den øvrige bygningsmasse. Det graddagskorrigerede fjernvarmeforbrug faldt med 2,3 %.

Naturgasforbruget er endnu ikke oplyst fra HMN.

Olieforbruget antages også at være faldet, men tallet er meget usikkert og baseret på BBR-oplysninger og statistikker.

Hertil kommer et umålt forbrug af biomasse (træpiller, flis og brænde), samt et elforbrug til varmepumper der ikke er medtaget her.