Varmeforbrug i Albertslund

 

Det samlede varmeforbrug steg lidt i 2018
I 2018 steg det samlede varmeforbrug - selvom grafen kort tid endnu viser et fald - fra 262.316 MWh i 2017 til 264.506 MWh i 2018. Varmeforbruget i de kommunale bygninger faldt 5 %, mens det for boligerne er stort set uændret. I erhverv er der en kraftig stigning i varmeforbruget på 3,7 % - og det er især forbruget af naturgas der er steget. De viste tal tegner et fald, men de bliver snart korrigeret.

Naturgasforbruget i erhverv går både til varme og til proces - typisk i form af varmt brugsvand. Det er uklart hvorfor naturgasforbruget er steget så meget. Men et bud er opgang i produktionen hos nogle få virksomheder, hvor der bruges naturgas i produktionen. Naturgas bruges bl.a. til at varme asfalt op hos Colas i Hersted Industripark.

2018 var et varmt år 
2018 var "varmemæssigt" kun lidt varmere end 2017. Selvom 2018 føltes meget varmere end 2017 på grund af den lange sommer, så var perioden med behov for varme i radiatorerne næsten ligeså lang som året før. Der var kun 2.654 skyggegraddage i 2018 mod Normalårets 3.112 skyggegraddage og mod et gennemsnit på 2.702 graddage fra 2008 til 2017.


 

Graddagskorrigering giver et bedre indblik
Når temperaturen stiger udenfor, så falder varmeforbruget indenfor, og det er jo godt. Men for at vi kan se forskel på, hvad der skyldes udsving i temperaturen, og hvad der for eksempel skyldes bedre isolering af huse, eller at vi bliver bedre til at spare på varmen, så graddagskorrigerer vi.

På den måde kan vi sammenligne forbruget fra år til år, uafhængigt af om det har været et særligt koldt eller varmt år.

Når vi tager højde for temperaturen
Det graddagskorrigerede fjernvarmeforbrug vil også vise en lille stigning fra 2017 til 2018. Det er erhverv, der kommer til at trække det samlede varmeforbrug lidt op. Men som nævnt ovenfor, så antages det især at være naturgasforbruget til proces der er steget. Boligerne viser en stigning i det graddagskorrigerede varmeforbrug på omkring 1 %, mens de kommunale og statslige bygningers graddagskorrigerede varmeforbrug er stort set uændret.