VANDforbrug i Albertslund

 

Vanddata opdateres

På grund af Persondataforordningen videregiver HOFOR kun totaldata og vi har de sidste år ikke haft adgang til rådata. I den forbindelse har vi opdaget flere fejlkilder vedr. udtræksperioder og definitioner. Grønt regnskab 2017 viste et fald i vandforbrug, men det har vist sig, at HOFOR har oplyst en anden udtræksperioden end den anvendte. Da vi ikke har adgang til rådata, har vi ikke haft mulighed for at eftergå data. Der pågår derfor et samarbejde med HOFOR om at kvalitetssikre data fra 2017 og 2018.

 -------

Beskrivelser herunder tilrettes

Det samlede vandforbrug faldt i 2018

I 2018 var der et mindre fald i vandforbruget på 23.000 kubikmeter vand svarende til et fald på 2 % fra sidste års forbrug. Set over en 10-årig periode er det samlede vandforbrug faldet med ca. 20%

Vandforbruget steg i boligerne, men faldt i andre sektorer

Der blev i 2018 solgt 948.397 m3 vand til husholdningsforbruget i boligområderne i Albertslund, hvilket er 60.768 kubikmeter mere end året før. 

Vandforbruget faldt til gengæld blandt virksomheder og i andre sektorer.Bemærkning til beregningen

"Vandforbruget" er i denne sammenhæng det forbrug af drikkevand, der er målt hos borgere, virksomheder m.fl. Vandtabet er ikke regnet med.
 
Læs mere