Trafikstøj

 

Beskyttelse af støjfølsomme funktioner
Trafikstøj er den primære støjkilde til ekstern støj i kommunen. Derfor arbejder kommunen med at sikre, at støjfølsomme funktioner, for eksempel nye boligområder eller daginstitutioner, ikke placeres i støjbelastede områder.

Udlægning af støjreducerende asfalt
En generel indsats I kommunen for at reducere trafikstøj er udlægning af støjreducerende asfalt. Det sker i forbindelse med renoveringer af vejstrækninger, som ligger tæt ved bebyggelse, og hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t eller mere.

Lavere hastighed nedbringer også støj
Der er allerede de seneste år foretaget særlige indsatser for at nedbringe hastigheden, og for at reducere mængden af tunge køretøjer på kommunens veje. Dette er opnået gennem hastighedsnedsættelser, ændringer af vejens profil og indretning samt ved lukning af veje.

Silent City
Albertslund Kommune deltager desuden i et samarbejde som har til formål at teste løsninger som kan reducere trafikstøj, samarbejdet hedder Silent City (https://www.gate21.dk/project/silentcity/)

Støjkortlægning
Albertslund Kommune har netop fået foretaget en ny støjkortlægning, på baggrund af denne kortlægning skal der udarbejdes en støjhandlingsplan. Efter planen er støjhandlingsplanen udarbejdet i midten af 2019.

Støjkortlægningerne giver overblik over, hvor mange personer og boliger der er plaget af trafikstøj i dag- og nattetimerne. Resultaterne af støjkortlægningen fra 2017 fremgår af denne tabel. På nedenstående kort ses en modelberegning over støjplagede områder i kommunen.

 

Trafikstøj, Lden 1,5 m
Her skal være tabel. Skriv ikke her!

 

Klik på kortet og zoom.