S-togstrafik

Antallet af S-togspassagerer er stabilt
Antallet af påstigere på S-tog fra Albertslund Station har i perioden 2006 til 2016 været stigende, antallet af påstigere i 2017 faldt dog til samme niveau som i 2015. I perioden 2017 til 2018 er antallet af passager som tager S-toget fra Albertslund det samme.

Der kan være flere grunde til at der i 2017 skete et fald i antallet af påstigere på Albertslund Station, den ene var lokal i form af det arbejde der blev udført på stationsforpladsen. Arbejdet bestod i at etablere en elevator, ny stationsforplads og et nyt cykelparkeringsareal. Alle arbejder har været til gene for S-togs-passagererne, forholdene for pendlerne på Albertslund Station er dog blevet forbedret og håbet er, at stationsforpladsen i dag yder en bedre fremkommelighed for pendlerne end tidligere. For at øge trygheden i området nord for stationen er der desuden blevet tilført mere belysning. Erfaringer viser, at hvis passagererne finder andre måder at transportere sig på når de møder udfordringer på deres rejser med kolektiv trafik er det svært at få dem til at vende tilbage. 

Udover det stigende bilejerskab så er der i 2017 blevet registreret et genrelt fald i antallet af passagerer i S-togene i hele regionen. Det generelle fald i antallet af passagerer skyldes, at der i en længere periode har været sporarbejder mellem Svanemøllen og Valby Station, samt sporarbejder i det centrale København. Disse arbejder kan også have medført at de der tidligere rejste med S-tog i dag vælger et andet transportmimddel.

Flere skal bruge kollektiv transport
Det er kommunens ambition at flere borgere skal kombinere cykel og S-tog når de skal på arbejde og uddannelse. Kommunen arbejder med kampagner som skal understøtte dette formål, men også infrastrukturprojekter og byudviklingsprojekter i regionen kan på sigt være med til at øge antallet af S-togspassagerer. Fx kan den kommende Metrocityring, som sættes i drift i august 2019, være med til at øge antallet af togpassagerer, idet det fra Københavns Hovedbanegård bliver muligt at opnå forbindelse til de mange arbejdspladser som ligger i Københavnsområdet.


 

Fremgang på den korte bane

Tilbage i 1992 var antallet af påstigere over 7.000, men der er sidenhen registreret et betydeligt fald. Omkring år 2005 nået antallet af påstigere sit bundpunkt. Antallet af påstigere var efter et årti begyndt at stige, den største stigning i antallet af påstigere blev registreret i 2007 og 2008.

Passagerfremgangen på Albertslund Station indhenter dog stadig lidt af den tilbagegang, der har været i antal påstigere fra Albertslund station fra 1990 til 2005.