Cykeltrafik

 

Fald i antallet af cyklede kilometer
Efter en årrække med stigning i antallet af cyklede kilometer, er der i 2018 registreret et fald svarende til ca. 1 mio. km. Det svarer til et fald på 3,4 %. I reelle tal svarer dette til et fald fra 27,7 til 26,77 mio. km.

2012 er stadig det år, hvor der blev trampet mest i pedalerne med hele 29,89 mio. km.

Albertslund Kommune arbejder hele tiden på at skabe bedre forhold for cyklister. I 2016 blev der etableret ny cykelparkering ved Albertslund Station og der blev i skoleåret 2015/2016 afviklet en omfattende cykelkampagne som havde til formål at få givet kommunens skolebørn nogle gode transportvaner. Derudover blev kommunens anden Supercykelsti, Ring 4-ruten, indviet og en tredje rute, Roskilderuten, er finansieret delvist med kommuale og statslige midler. Roskilderuten forventes etableret i løbet af 2019-2020. Kommunalbestyrelsen har desuden bevilligt midler til ny skiltning på stierne og byinventar, en indsats som kan være med til at gøre det mere attraktivt  at færdes på kommunens stisystem og som bliver rullet ud i 2019.
 
Cyklerne tælles på udvalgte steder
Beregningerne tager udgangspunkt i cykeltrafiktællinger på forskellige typer af stier i Albertslund Kommune. Derfor er tallene også blot en indikator på, hvordan det står til med cyklisternes aktivitet, og ikke de faktiske kørte km.


 

Supercykelstien kan mærkes i statistikken
Albertslund Kommune var den første kommune som lagde navn til en Supercykelsti. Albertslundruten som blev indviet i 2012 er hovedårsagen til det positive resultat i antal cyklede km samme år. I maj 2017 indviede Albertslund Kommune endnu en Supercykelsti i Ring4-ruten. Ring4-ruten starter sit forløb i Albertslund Station og løber i retning mod Ballerup ad Damgårdsstien, Tværstien, Nordstien, Trippendalsstien, Snebærstien, Rovej og til sidst Ballerupvej. Ring4-ruten løber gennem kommunerne Ballerup, Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. 

Cykelstrategi

Albertslund Kommunes cykelstrategi for 2009-2015 havde et mål om at cykeltrafikken skulle stige med 10% I 2015 var cykeltrafikken steget med hele 15,2% i perioden fra 2010 til 2015.

Albertslund Kommune har i mellemtiden fået en ny cykelstrategi som er gældende for perioden 2016-2020. I denne cykelstrategi er målet at 25% af alle ture foretaget i Albertslund er cykelture, status i 2015 var at 20% af det samlede antal ture var cykelture. Med kommunens nye cykelstrategi er formålet dels at opretholde de opnåede resultater dels at vi gennem fremme af cykeltrafikken har fokus på at reducere trængsel på vejene, støj, miljøgener og klimapåvirkning og fremme sundhed og et bedre bymiljø.

Cykelbarometer og andre Smart City-løsninger på cykelstinettet 

På Damgårdsstien lige nord for Albertslund Station er der blevet opsat et cykelbarometer, som tæller alle de cyklister, der cykler forbi. Der er desuden grøn bølge for cyklister på Fabriksparken og der bliver løbende arbejdet med smarte løsninger til fremme af cykling.

Følg med i cykeltrafikken live fra Damgårdsstien. Cykelbarometeret opdateres hver time. http://www.cykelfartviser.dk/CykelFartviser/BC_Albertslund_1.jsp